Logo ID3AS

U bent hier: home > nederlands > projecten

Projecten: Smart Ship Management

Download Smart Ship Management (pdf)

Bij het Smart Ship Management-project draait het om goed monitoren van de bezetting in de haven. De Eemshaven, onder beheer van Groningen Seaports, gaat als pilot dienen voor dit project. Voor het verkrijgen van een goed beeld van de haven (gebruik en mogelijkheden), zijn de projectpartners op excursie in de Eemshaven geweest. Een onderdeel van deze excursie was een verkenning van de haven per RIB (rigid-inflatable boat).​

Voor dit project zijn de volgende uitdagingen gedefinieerd:

1. Registreren van afgemeerde schepen

Het komt voor dat schepen niet of niet juist gefactureerd worden voor het gebruik van de kade. Door het detecteren van afgemeerde schepen aan de kade, o.a. in combinatie met de schipregistratie AIS, moet het gebruik van de kade correct geregistreerd worden.

Daarnaast kan een goed beheer van de kade ondersteunen in het inzicht krijgen in de vrije plaatsen en het optimaliseren van het kadegebruik. Bijvoorbeeld bij een aankomende storm de kadecapaciteit optimaal benut kan worden. 

2. Automatische facturatie

Facturatie van het kadegebruik is op dit moment bij havens (waaronder GSP) veelal arbeidsintensief en foutgevoelig (met financiële consequenties). Geautomatiseerde facturatie levert tal van financiële voordelen op: personele voordelen doordat handmatig werk vervalt en deze medewerkers ingezet kunnen worden op activiteiten, die meer waarde toevoegen voor de havenautoriteit.Tevens worden de facturen correcter, transparanter en tijdiger afgehandeld.

Meer actuele informatie over het project op: https://www.id3as.org/nieuws.php

 

Projectpartners zijn:

M​aneschijn ICT (NL)

ICT CI (NL)

​Com-Xs Informatisering (NL)

The-Box development (NL)

Groningen Seaports (NL)

Volg ons op Facebook, LinkedIn en Twitter.

lees verder: nieuws

Interreg Deutschland Nederland Hochschüle Osnabrück Hanzehogeschool Groningen Provincie Fryslan Provincie Groningen Provincie Gelderland
Provincie Overijssel Provincie Drenthe Ministerie van Economische Zaken en Klimaat Niedersachsisches Ministerium für Bundes- und Europaangelegenheiten und Regionale Entwicklung EDR
Interreg Deutschland Nederland Hochschüle Osnabrück Hanzehogeschool Groningen Provincie Fryslan Provincie Groningen Provincie Gelderland Provincie Overijssel Provincie Drenthe Ministerie van Economische Zaken en Klimaat Niedersachsisches Ministerium für Bundes- und Europaangelegenheiten und Regionale Entwicklung EDR