Logo ID3AS

U bent hier: home > nederlands > over ons

Over ons

Wie zijn wij?

ID3AS is een toepassingsgericht onderzoeks- en ontwikkelingsinitiatief op het gebied van sensortechnologie en sensortoepassingen in de Duits-Nederlandse grensregio. ID3AS ondersteunt bedrijven aan beide zijden van de grens bij het ontsluiten van sensortechnologie en nieuwe toepassingsgebieden om uitdagende industriële en sociaal-technische problemen op te lossen. Dat betekent bijvoorbeeld dat niet alleen machines doorontwikkeld worden, maar dat ook de mensen, die deze machines bedienen,de bijbehorende aanvullende knowhow wordt bijgebracht. Dit gebeurt door het geven van adviezen over toepassingsmogelijkheden, door aan te geven wat de technische en economische haalbaarheid is en door geselecteerde complexe kernprojecten te ontwikkelen en uit te voeren.

Uit ervaring blijkt dat niet alleen grote bedrijven, maar ook kleine en middelgrote ondernemingen (het MKB) zich steeds vaker met sensortechnologie bezighouden. Zij beschouwen die technologie als de sleutel voor de ontwikkeling van innovatieve, toekomstbestendige producten, diensten en processen met het oog op een grotere rentabiliteit en voor nieuwe procedures om een meerwaarde te creëren. Voor met name het MKB is de toegang tot en het gebruik van de benodigde technische expertise echter bijzonder ingewikkeld.

Op gebieden zoals Agrobusiness & Food, Health & Life Sciences, High Tech Systems & Materials, Logistiek en Energie blijkt er een grote diversiteit en behoefte aan sensortoepassingen te bestaan bij zowel productiebedrijven als dienstverleners.

Team

Het ID3AS-tam heeft een interdisciplinaire samenstelling en wordt gekenmerkt door een combinatie van ingenieurs en bedrijfseconomen op uiteenlopende vakgebieden. Door deze variëteit aan competenties kunnen opdrachten vanuit een breed perspectief en vanuit verschillende invalshoeken worden benaderd. De nadruk van de activiteiten van het team liggen niet alleen op de chemische sector, de elektrotechniek, project-controlling en de levensmiddelenbranche, maar ook op bedrijfseconomie, innovatiemanagement en netwerk- en technologieonderzoek. Het team van wetenschappelijke medewerkers groeit gestaag, zodat er voortdurend nieuwe expertise op andere vakgebieden wordt toegevoegd.

Directie / Progammaleiding

Prof. Dr.-ing. Wolfgang Arens-Fischer
Directeur en studentendecaan aan de Hochschule Osnabrück-Lingen

Wolfgang-Arens Fischer is Lucht- en Ruimtevaartingenieur. Als professor Bedrijfsvoering en Engineering ligt de nadruk van zijn werkzaamheden op het projectbeheer en innovatie, het management van projectgerichte ondernemingen, de technologische, organisatorische en personele ontwikkeling en het gedrag in organisaties, evenals op de engineering van technische systemen, met inbegrip van het concept en de organisatie van engineering.

 
 
Overige teamleden
 
Katrin Dinkelborg B. A.
Programma manager ID3AS aan Duitse zijde
 
Katrin houdt zich als bedrijfseconoom bezig met netwerk- en technologieonderzoek om strategische technologieën te ontwikkelen en markten te ontsluiten. Daarnaast heeft zij ruime ervaring met innovatiemanagement van producten, diensten en processen om de efficiëntie en effectiviteit te optimaliseren en bedrijfsdoelen te realiseren.
 
 dr. Heinrich J. Wörtche
 Lector Sensor Technology and Smart Systems
 
Wörtche is voor een periode van vier jaar benoemd tot lector Sensor Technology and Smart Systems. Wörtche heeft meer dan 25 jaar ervaring als      wetenschapper en wetenschappelijk manager binnen het technologische domein. Naast zijn rol als lector bij de Hanzehogeschool Groningen is hij nog voor een  dag per week verbonden aan de afdeling Electrical Engineering van de TU Eindhoven, waar hij onderzoek doet op het gebied van Miniature Wireless Explorative Sensor Systems.
 
 
Joke Bruining M. Sc
Programma manager ID3AS aan Nederlandse zijde
 
Joke houdt zich als programma manager bezig met innovatie, valorisatie en de integratie van onderwijs, onderzoek en bedrijfsleven. Van huis uit is zij Informaticus en heeft ruime ervaring met ICT-management, onderwijs-management en project- en programma management. Joke is 6 jaar verantwoordelijk geweest voor een kwalitatief zeer goede bachelor en master opleiding in de Elektrotechniek met sensortechnologie als specialisatie.
 
Bettina Henglmüller M. Sc.
Wetenschappelijk medewerker bij projecten in opdracht en onderzoeksprojecten
 
Als scheikundig ingenieur is zij niet alleen theoretisch, maar ook praktisch uitermate goed op de hoogte van chemische toepassingen in het laboratorium. Daarnaast heeft zij ook veel ervaring in het kunststofonderzoek. Dankzij haar belangstelling voor de verwerking van kunststof met geïntegreerde sensortechnologie (voor bijvoorbeeld de controle op bepaalde factoren zoals de sterkte c.q. weerstand van materialen) brengt zij veel technische kennis in en kan zij bij uiteenlopende projecten worden ingezet.
 
Mentha de Vries
Projectmanagement ID3AS aan Nederlandse zijde
 
Mentha houdt zich als projectmedewerker bezig met de uitvoering van de urenregistratie, administratie, communicatie en de algehele organisatie. Zij ondersteunt Joke en zorgt ervoor dat de basis op orde is. Mentha heeft meer dan twintig jaar ervaring op het gebied van management ondersteuning in diverse bedrijven (ook in het buitenland), overheid en onderwijs.
 
 Jan Baljé, M.Sc
Projectleider ID3AS aan Nederlandse zijde

Jan heeft veel ervaring met ICT en praktijkgericht onderzoek. Met een opleiding wiskunde heeft Jan altijd in de ICT gewerkt. Als profieleigenaar Software Engineering bij het Instituut voor ICT was hij naast de inhoud verantwoordelijk voor contacten met het werkveld en actief in diverse onderzoeksprojecten (o.a. ITRACT). Als research support officer en later beleidsadviseur onderzoek is hij actief op valorisatie, open science, datamanagement. Als projectleider heeft hij onder andere onderwijsontwikkeling geleid en de ethische commissie van de Hanzehogeschool vorm gegeven. Binnen ID3AS zijn werkzaamheden gericht op het samenbrengen en begeleiden van organisaties rondom innovatie om te komen tot valorisatie.

 

Ir. Johan Kortendijk

Werktuigbouwkundig en Mechatronisch Engineer

Johan heeft een opleiding tot automotive en werktuigbouwkundig Ingenieur met bijbehorende werkervaring, zowel in Nederland als in Duitsland. Met deze achtergrond gaat hij zich richten op de technische evaluatie en technische uitvoering van de aangeboden vraagstukken en projecten.

Volg ons op Facebook, LinkedIn en Twitter.

lees verder: activiteiten

Interreg Deutschland Nederland Hochschüle Osnabrück Hanzehogeschool Groningen Provincie Fryslan Provincie Groningen Provincie Gelderland
Provincie Overijssel Provincie Drenthe Ministerie van Economische Zaken en Klimaat Niedersachsisches Ministerium für Bundes- und Europaangelegenheiten und Regionale Entwicklung EDR
Interreg Deutschland Nederland Hochschüle Osnabrück Hanzehogeschool Groningen Provincie Fryslan Provincie Groningen Provincie Gelderland Provincie Overijssel Provincie Drenthe Ministerie van Economische Zaken en Klimaat Niedersachsisches Ministerium für Bundes- und Europaangelegenheiten und Regionale Entwicklung EDR