Logo ID3AS

U bent hier: home > nederlands > nieuws > nieuwsbericht

Nieuws

11-06-2020 - Veldtesten bij BuildinG voor het SensEQuake project: een andere tak van sport

Liquefaction is een verschijnsel waarbij grond bij trillingen van een bepaalde kracht plotseling vloeibaar wordt. Bij aardbevingen kan dat leiden tot aardverschuivingen of het in de grond zakken van gebouwen.

De universteit Bremen test als onderdeel van het SensEQuake project een instrument waarmee de gevoeligheid van grond voor liquefaction bepaald kan worden.

Dit heeft vooraf veel vooronderzoek gevergd:

- Overleg met kadaster en Enexis over kabels en leidingen op testlocatie,

- Overleg met facilitair bedrijf over aanrijroutes van de truck

- Contact met Veiligheidsregio over Duitse richtlijnen voor grensoverschrijdend verkeer

- En de natuur is ook van belang, want er was nog de vraag of de haas die het grasveld gebruikt wellicht ook jonkies heeft.

Voor het onderwijs is dit een mooi voorbeeld dat praktijkgericht onderzoek zo divers kan zijn.

Inmiddels zijn alle partijen akkoord gegaan. Dit betekent dat we op 15 juni ‘de grond in’ gaan!

Meer informatie over het SensEQuake project, ga naar projecten.

 

Volg ons op Facebook, LinkedIn en Twitter.

lees verder: contact

Interreg Deutschland Nederland Hochschüle Osnabrück Hanzehogeschool Groningen Provincie Fryslan Provincie Groningen Provincie Gelderland
Provincie Overijssel Provincie Drenthe Ministerie van Economische Zaken en Klimaat Niedersachsisches Ministerium für Bundes- und Europaangelegenheiten und Regionale Entwicklung EDR
Interreg Deutschland Nederland Hochschüle Osnabrück Hanzehogeschool Groningen Provincie Fryslan Provincie Groningen Provincie Gelderland Provincie Overijssel Provincie Drenthe Ministerie van Economische Zaken en Klimaat Niedersachsisches Ministerium für Bundes- und Europaangelegenheiten und Regionale Entwicklung EDR