Nieuws

De subsidie bedraagt € 900.000 en het project heeft een looptijd van twee jaar. Het project wordt vanuit de Hochschule Osnabruck Lingen, Instituut for Duale Studiengange en de Hanzehogeschool Groningen, het Instituut voor Engineering, HBO-ICT en Bio-Informatica mogelijk gemaakt.

Kick off new ID3AS project SensEQuake (SEQ)

Goed niews.

We zijn verheugd het 6e ID3AS project te mogen verwelkomen; SensEQuake (SEQ).

De kick off van het project SEQ is op 10 juli officieel van start gegaan onder de leiding van Jan Balje, projectleider SEQ samen met Mart Johan Deuzeman,operationeel projectleider en Joke Bruining, programmamanager. Het was een vruchtbare eerste sessie, waarbij de diverse werkpakketgroepen in kaart zijn gebracht, de projectresultaten en de planning voor het komende jaar zijn besproken,. Meer info: SEQ project.

Archief

Archieven

Delen

Share on linkedin
Share on twitter