Logo ID3AS

U bent hier: home > nederlands > over ons > KI-Agil project

KI-Agil project

Het doel van KI-Agil

is om, speciaal voor MKB bedrijven, de voorwaarden voor de implementatie van AI en de hierop steunende innovatieve branches te verbeteren. De Hanzehogeschool Groningen en het Instituut voor Duale Studies verkennen binnen zes MKB’s de grenzen van AI en zoeken naar implementeerbare gebruikersmogelijkheden, met het doel om nieuwe werkvormen en businessmodellen in samenwerking met deze bedrijven te ontwikkelen, waarbij rekening wordt gehouden met de maatschappelijke grondbeginselen. 10 andere bedrijven in het grensgebied worden geinformeerd over de mogelijkheden omtrent de inzet van AI, wat in een vervolgproject verder uitgewerkt kan worden.

Looptijd project

Het project, dat in juli 2020, van start is gegaan, borduurt voort op het INTERREG project ID3AS, een toepassingsgericht initiatief voor onderzoek en ontwikkeling op het gebied van sensortechnologie en sensortoepassingen in de Duits-Nederlandse grensregio. De subsidie bedraagt € 900.000 en het project heeft een looptijd van twee jaar.

Het project zal vanuit de Hanzehogeschool mogelijk in samenwerking met de opleidingen HBO-ICT en Bio-Informatica worden uitgevoerd. 

Samenvatting inhoud KI-Agil project

De doorlopende ontwikkelingen binnen de informatietechnologie – in het bijzonder op het gebied van digitalisering, data analyse en daarop voortbouwend kunstmatige intelligentie (AI) – openen nieuwe deuren voor de industriele productie, intelligente producten, diensten en informatiseringsystemen: grote hoeveelheden data m.b.t. machines, opdrachten en gebruikersgewoonten van klanten kunnen tegen een lage kostprijs gedetailleerd vastgelegd, automatisch verwerkt en d.m.v. KI zelfsturend geanalyseerd worden.

Voorts kunnen machines door middel van AI (marine learning), op zelfstandige wijze maatregelen zoals handelingsprotocollen ontwikkelen. Dit resulteert in een groot potentieel voor de ontwikkeling van innovatieve producten, diensten en de daaraan verbonden door data ondersteunde business modellen. Tegelijkertijd mag niet over het hoofd worden gezien, dat technologie zoals AI mogelijkerwijs ook in meer gevoelige levensgebieden zal worden ingezet en in ethisch, juridisch, cultureel en institutioneel opzicht zo moeten worden ingebed, dat maatschappelijke basiswaarden en de fundamentele rechten van het individu gewaarborgd blijven. Technologie moet daarbij een passende rol in dienst van de maatschappij en de mensheid blijven vervullen.

Volg ons op Facebook, LinkedIn en Twitter.

lees verder: activiteiten

Interreg Deutschland Nederland Hochschüle Osnabrück Hanzehogeschool Groningen Provincie Fryslan Provincie Groningen Provincie Gelderland
Provincie Overijssel Provincie Drenthe Ministerie van Economische Zaken en Klimaat Niedersachsisches Ministerium für Bundes- und Europaangelegenheiten und Regionale Entwicklung EDR
Interreg Deutschland Nederland Hochschüle Osnabrück Hanzehogeschool Groningen Provincie Fryslan Provincie Groningen Provincie Gelderland Provincie Overijssel Provincie Drenthe Ministerie van Economische Zaken en Klimaat Niedersachsisches Ministerium für Bundes- und Europaangelegenheiten und Regionale Entwicklung EDR