KI-Agil logo | Ervaringen

KI-Agil logo

KI Agil

u bent hier: homepage > ervaringen

meer informatie over de praktijk en onze ervaringen volgt

 

Met wie werken wij samen?

In de Duits-Nederlandse grensregio zijn met name veel kleine en middelgrote ondernemingen (MKB) gevestigd. De regio wordt onder andere gekenmerkt door zeer goed functionerende netwerken. In het verleden zijn er al veel gemeenschappelijke projecten geïnitieerd en succesvol uitgevoerd (waaronder het op MKB gerichte INTERREG-programma). 

KI-Agil project

De doorlopende ontwikkelingen binnen de informatietechnologie – in het bijzonder op het gebied van digitalisering, data analyse en daarop voortbouwend kunstmatige intelligentie (AI) – openen nieuwe deuren voor de industriele productie, intelligente producten, diensten en informatiseringsystemen: grote hoeveelheden data m.b.t. machines, opdrachten en gebruikersgewoonten van klanten kunnen tegen een lage kostprijs gedetailleerd vastgelegd, automatisch verwerkt en d.m.v. KI zelfsturend geanalyseerd worden. Voorts kunnen machines door middel van AI (marine learning), op zelfstandige wijze maatregelen zoals handelingsprotocollen ontwikkelen.

Dit resulteert in een groot potentieel voor de ontwikkeling van innovatieve producten, diensten en de daaraan verbonden door data ondersteunde business modellen. Tegelijkertijd mag niet over het hoofd worden gezien, dat technologie zoals AI mogelijkerwijs ook in meer gevoelige levensgebieden zal worden ingezet en in ethisch, juridisch, cultureel en institutioneel opzicht zo moeten worden ingebed, dat maatschappelijke basiswaarden en de fundamentele rechten van het individu gewaarborgd blijven. Technologie moet daarbij een passende rol in dienst van de maatschappij en de mensheid blijven vervullen.

 

lees verder: projecten

Logo's