Logo ID3AS

U bent hier: home > nederlands > ervaringen

Ervaringen

Met wie werken wij samen?

In de Duits-Nederlandse grensregio zijn met name veel kleine en middelgrote ondernemingen (MKB) gevestigd. De regio wordt onder andere gekenmerkt door zeer goed functionerende netwerken. In het verleden zijn er al veel gemeenschappelijke projecten geïnitieerd en succesvol uitgevoerd (waaronder het op MKB gerichte INTERREG-programma). Het doel van ID3AS is om de Duits-Nederlandse grensregio te versterken en deze tot een modelregio te ontwikkelen die innovatieve sensortechnologieën voor zeer uiteenlopende toepassingsgebieden toegankelijk maakt. Daardoor wordt tevens het toekomstig gebruik van de technologieën beter gewaarborgd en wordt de concurrentiepositie van bedrijven versterkt.

Ons netwerk

Het ID3AS-netwerk is gebaseerd op jarenlange contacten met bedrijven en/of kennisinstellingen aan beide zijden van de grens en is gericht op inhoudelijke ontwikkelingen in de relevante sectoren. Het netwerk biedt ondersteuning bij het initiëren en uitvoeren van projecten in het kader van ID3AS. Daarnaast houdt het netwerk de deelnemende partners op de hoogte van de stand van zaken bij projecten,van geplande evenementen en van bijeenkomsten voor kennisuitwisseling.

Het verankeren van kennis en netwerken binnen ID3AS is een bovenregionaal unique selling point dat waarborgt dat de expertise ook na afloop van de projectperiode een bijdrage blijft leveren aan de regionale economische ontwikkeling en innovatiemogelijkheden.

Volg ons op Facebook, LinkedIn en Twitter.

lees verder: projecten

Interreg Deutschland Nederland Hochschüle Osnabrück Hanzehogeschool Groningen Provincie Fryslan Provincie Groningen Provincie Gelderland
Provincie Overijssel Provincie Drenthe Ministerie van Economische Zaken en Klimaat Niedersachsisches Ministerium für Bundes- und Europaangelegenheiten und Regionale Entwicklung EDR
Interreg Deutschland Nederland Hochschüle Osnabrück Hanzehogeschool Groningen Provincie Fryslan Provincie Groningen Provincie Gelderland Provincie Overijssel Provincie Drenthe Ministerie van Economische Zaken en Klimaat Niedersachsisches Ministerium für Bundes- und Europaangelegenheiten und Regionale Entwicklung EDR