Logo ID3AS

U bent hier: home > nederlands > activiteiten

Activiteiten

Focus van ID3AS

Door de nadruk op onderzoek en ontwikkeling richt ID3AS zich op de behoeften van bedrijven in zeer verschillende branches in de grensregio. ID3AS heeft haar aanbod dan ook specifiek daarop afgestemd. Doel is om de positie van de bedrijven en tegelijkertijd ook die van de grensregio te versterken en om de streek nationaal en internationaal nog concurrerender te maken. Daartoe zijn de volgende taken gedefinieerd:

1 - Adviezen over toepassingsmogelijkheden en ontwikkeling van business cases

In samenwerking met en ten behoeve van bedrijven ontwikkelt ID3AS oplossingen voor problemen door middel van adviezen over toepassingsmogelijkheden, technologieanalyses en de ontwikkeling van business cases en bedrijfsplannen voor de toepassing van sensortechnologie. Hieraan bestaat een grote behoefte in de grensregio. Talrijke bedrijven hebben inmiddels hun belangstelling getoond voor de ontwikkelingen in de sensortechnologie.

2 - Technologieontwikkeling in projecten

Complexe kernprojecten worden uitgevoerd in consortia met deelnemers aan beide zijden van de grens. Het streven daarbij is om gedurende de looptijd van de kernprojecten een groot aantal MKB-bedrijven bij die projecten te betrekken. Alle projecten staan daarom open voor de participatie van nieuwe bedrijven en ook kennisinstellingen.

3 - Kennisoverdracht

ID3AS stelt de ontwikkelde sensortechnologie en de expertise beschikbaar aan de bedrijven in de verschillende sectoren in de grensregio (cross overs). Daartoe wordt er naar nieuwe toepassingsgebieden gezocht. Ondernemingen worden ondersteund bij het ontwikkelen van aanpassingen aan hun bedrijfstechnologie en -activiteiten door adviestrajecten en ontwikkelingsactiviteiten. Daardoor komt de ontwikkelde technologie voor de gehele regio beschikbaar, hetgeen tot een versnelling van innovatie leidt.

4 - Training op het gebied van sensortechnologie.

ID3AS begeleidt bedrijven bij de opleiding van medewerkers in het gebruik en de toepassing van innovatieve sensortechnieken.

5 - Netwerkontwikkeling

ID3AS ontwikkelt en onderhoudt een grensoverschrijdend netwerk van bedrijven en kennisinstellingen.De bedrijven en instellingen zijn actief op het gebied van de ontwikkeling en toepassing van innovatieve sensortechnologieën.Het netwerk is een belangrijk middel om duurzame innovatie te verbeteren.

6 - Bevorderen van de internationale aantrekkingskracht van de regionale markt

ID3AS ondersteunt op proactieve wijze de regionale, nationale en internationale promotie van regionale deskundigen en de verspreiding van regionale expertise op het gebied van innovatieve sensortechnologie en de toepassing daarvan. Daardoor ondersteunt ID3AS tevens de versterking van de (inter)nationale marktpositie van de deelnemende bedrijven en instellingen: regionale innovaties veroveren internationale markten.

De genoemde taken worden tijdens de totale projectduur door ID3AS uitgevoerd in samenwerking met de kennispartners en bedrijven om de toepassing van de resultaten ook na afloop van het project te waarborgen. De grote behoefte aan projecten voor de ontwikkeling van sensortechnologie en aan een coördinerende instelling zoals ID3AS, is tijdens een voortraject van twee jaar waarin ook proefprojecten zijn uitgevoerd, duidelijk gebleken.

Het primaire doel is om de sensortechnologie toegankelijk te maken voor talrijke regionale bedrijven.Dit gebeurt door middel van adviezen over toepassingsmogelijkheden, door aan te tonen dat de toepassingen technisch en economisch haalbaar zijn en door het uitvoeren van geselecteerde complexe kernprojecten.

Volg ons account ID3AS_project op Twitter.

lees verder: ervaringen

Interreg Deutschland Nederland Hochschüle Osnabrück Hanzehogeschool Groningen Provincie Fryslan Provincie Groningen Provincie Gelderland
Provincie Overijssel Provincie Drenthe Ministerie van Economische Zaken en Klimaat Niedersachsisches Ministerium für Bundes- und Europaangelegenheiten und Regionale Entwicklung EDR
Interreg Deutschland Nederland Hochschüle Osnabrück Hanzehogeschool Groningen Provincie Fryslan Provincie Groningen Provincie Gelderland Provincie Overijssel Provincie Drenthe Ministerie van Economische Zaken en Klimaat Niedersachsisches Ministerium für Bundes- und Europaangelegenheiten und Regionale Entwicklung EDR