KI-Agil logo | Over KI-Agil

KI-Agil logo

KI Agil

u bent op de homepage

KI-AGIL - ZELFLEREND EN DYNAMISCH

Om grote hoeveelheden informatie bijzonder snel, kosteneffectief en gedetailleerd te kunnen analyseren, wordt in de industrie steeds vaker gebruik gemaakt van technologieën op basis van kunstmatige intelligentie (AI). In tegenstelling tot eerdere analysesystemen zijn deze in staat te leren.

AI-toepassingen die dienovereenkomstig zijn geprogrammeerd, werken niet alleen op een zelfgeorganiseerde manier, maar zijn ook in staat zichzelf zelfstandig te optimaliseren (machine learning) en voorstellen voor actie te ontwikkelen. Dit biedt ook grote kansen voor het MKB in het grensgebied om innovatieve producten, diensten en daarop gebaseerde bedrijfsmodellen op basis van gegevens te ontwikkelen. Om deze kansen te grijpen, krijgen de aan het KI-Agil project deelnemende bedrijven steun bij het identificeren van individuele gebruikscases voor het gebruik van AI in hun productie en bij het ontwikkelen van overeenkomstige AI-technologieën.

Afhankelijk van de specifieke behoeften kunnen deze gedecentraliseerd (rechtstreeks op de sensortechnologie) of centraal georiënteerd zijn.

Het KI-Agil-project is dus de logische voortzetting van ID3AS, waarvan het verloop als uiterst succesvol kan worden beschouwd. De in het kader van het proces tot stand gebrachte samenwerkingsverbanden en netwerken moeten worden voortgezet en er moet gebruik worden gemaakt van de ervaring van de deelnemende bedrijven met de toepassing van innoverende technologieën. Naast de invoering van nieuwe soorten AI-toepassingen zal een tweede aandachtspunt de ontwikkeling van agile werkmethoden zijn.

In tegenstelling tot traditionele werk- en projectstructuren kunnen deze beter voldoen aan de eisen van complexe waardeketens en steeds kortere innovatiecycli en zijn zij derhalve essentieel voor de gewenste ontwikkelingen. 

Doel van het project

Het doel van KI-Agil is om, speciaal voor MKB bedrijven, de voorwaarden voor de implementatie van AI en de hierop steunende innovatieve branches te verbeteren. De Hanzehogeschool Groningen en het Instituut voor Duale Studies verkennen binnen zes MKB’s de grenzen van AI en zoeken naar implementeerbare gebruikersmogelijkheden, met het doel om nieuwe werkvormen en businessmodellen in samenwerking met deze bedrijven te ontwikkelen, waarbij rekening wordt gehouden met de maatschappelijke grondbeginselen. 10 andere bedrijven in het grensgebied worden geinformeerd over de mogelijkheden omtrent de inzet van AI, wat in een vervolgproject verder uitgewerkt kan worden.

Looptijd project

Het project, dat in juli 2020, van start is gegaan, borduurt voort op het INTERREG project ID3AS, een toepassingsgericht initiatief voor onderzoek en ontwikkeling op het gebied van sensortechnologie en sensortoepassingen in de Duits-Nederlandse grensregio. De subsidie bedraagt € 900.000 en het project heeft een looptijd van twee jaar. Het project wordt vanuit de Hanzehogeschool Groningen mogelijk gemaakt in samenwerking met het Instituut voor Engineering, HBO-ICT en Bio-Informatica.

Er is ook informatie te vinden op de KI-Agil projectpagina van de Hanze. Klik hier

lees verder: werkpakketten

Logo's

KI Agil

u bent op de homepage

KI-AGIL - ZELFLEREND EN DYNAMISCH

Om grote hoeveelheden informatie bijzonder snel, kosteneffectief en gedetailleerd te kunnen analyseren, wordt in de industrie steeds vaker gebruik gemaakt van technologieën op basis van kunstmatige intelligentie (AI). In tegenstelling tot eerdere analysesystemen zijn deze in staat te leren.

AI-toepassingen die dienovereenkomstig zijn geprogrammeerd, werken niet alleen op een zelfgeorganiseerde manier, maar zijn ook in staat zichzelf zelfstandig te optimaliseren (machine learning) en voorstellen voor actie te ontwikkelen. Dit biedt ook grote kansen voor het MKB in het grensgebied om innovatieve producten, diensten en daarop gebaseerde bedrijfsmodellen op basis van gegevens te ontwikkelen. Om deze kansen te grijpen, krijgen de aan het KI-Agil project deelnemende bedrijven steun bij het identificeren van individuele gebruikscases voor het gebruik van AI in hun productie en bij het ontwikkelen van overeenkomstige AI-technologieën.

Afhankelijk van de specifieke behoeften kunnen deze gedecentraliseerd (rechtstreeks op de sensortechnologie) of centraal georiënteerd zijn.

Het KI-Agil-project is dus de logische voortzetting van ID3AS, waarvan het verloop als uiterst succesvol kan worden beschouwd. De in het kader van het proces tot stand gebrachte samenwerkingsverbanden en netwerken moeten worden voortgezet en er moet gebruik worden gemaakt van de ervaring van de deelnemende bedrijven met de toepassing van innoverende technologieën. Naast de invoering van nieuwe soorten AI-toepassingen zal een tweede aandachtspunt de ontwikkeling van agile werkmethoden zijn.

In tegenstelling tot traditionele werk- en projectstructuren kunnen deze beter voldoen aan de eisen van complexe waardeketens en steeds kortere innovatiecycli en zijn zij derhalve essentieel voor de gewenste ontwikkelingen. 

Doel van het project

Het doel van KI-Agil is om, speciaal voor MKB bedrijven, de voorwaarden voor de implementatie van AI en de hierop steunende innovatieve branches te verbeteren. De Hanzehogeschool Groningen en het Instituut voor Duale Studies verkennen binnen zes MKB’s de grenzen van AI en zoeken naar implementeerbare gebruikersmogelijkheden, met het doel om nieuwe werkvormen en businessmodellen in samenwerking met deze bedrijven te ontwikkelen, waarbij rekening wordt gehouden met de maatschappelijke grondbeginselen. 10 andere bedrijven in het grensgebied worden geinformeerd over de mogelijkheden omtrent de inzet van AI, wat in een vervolgproject verder uitgewerkt kan worden.

Looptijd project

Het project, dat in juli 2020, van start is gegaan, borduurt voort op het INTERREG project ID3AS, een toepassingsgericht initiatief voor onderzoek en ontwikkeling op het gebied van sensortechnologie en sensortoepassingen in de Duits-Nederlandse grensregio. De subsidie bedraagt € 900.000 en het project heeft een looptijd van twee jaar. Het project wordt vanuit de Hanzehogeschool Groningen mogelijk gemaakt in samenwerking met het Instituut voor Engineering, HBO-ICT en Bio-Informatica.

Er is ook informatie te vinden op de KI-Agil projectpagina van de Hanze. Klik hier

lees verder: werkpakketten

Logo's