Logo ID3AS

U bent hier: home > nederlands > projecten

Projecten: Aquaponics

Aquaponics is mogelijk een van de meest duurzame voedselproductiemethoden die er bestaat en wordt in Nederland en de rest van Europa onderbenut. Marine aquaponics is een verdere ontwikkeling van zoetwater, tropische of gematigde aquaponics. Als zodanig is het, mogelijk, van groot belang als een middel om tegemoet te komen aan toekomstige behoeften aan duurzame voedselvoorziening. Gegeven de huidige voorspellingen kan geografisch uitgebreide exploitatie van slimme marine aquaponics ook helpen om tegemoet te komen aan de 30-jarige voorspelling voor een wereldwijd zoetwatertekort van 40% en de momenteel onstabiele vraag naar dierlijke eiwitten. Het SMA-project beoogt sensortechnologie toe te passen om optimale omstandigheden te creëren voor de commerciële exploitatie van mariene aquaponics met speciale relevantie voor de sociaal-economische situatie (bijv. onzekerheid in de landbouwsector, verdwijning van de visserijsector, bevolking) en milieuomstandigheden (bijv. verzilting van de bovengrond) van de Nederlands-Duitse Eems Delta regio. Op dit moment is er geen bekend (marine) aquaponics-systeem dat is geoptimaliseerd met behulp van sensortechnologie.

 

Betrokken vanuit Nederlandse zijde bij dit project zijn:

Erik Moesker van Noordoogst

Alex Spijk van VanSpijk

Jan Veenstra

Volg ons op Facebook, LinkedIn en Twitter.

lees verder: nieuws

Interreg Deutschland Nederland Hochschüle Osnabrück Hanzehogeschool Groningen

Provincie Fryslan Provincie Groningen Provincie Gelderland Provincie Overijssel
Provincie Drenthe Ministerie van Economische Zaken Niedersachsische Staatskanzlei EDR